با رب گوجه خانگی 5 کیلویی بتن سازی کنید

این مطالعه مکمل گوجه‌فرنگی و رب گوجه خانگی 5 کیلویی را بر روی سطح لیپیدها و لیپوپروتئین‌های سرم در موش‌های تغذیه‌شده با کلسترول بالا مقایسه کرد.

هیپرکلسترولمی یکی از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی است، افزایش کلسترول خون بر سلامت عمومی تأثیر می گذارد و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد.

تغذیه نامناسب باعث افزایش کلسترول LDL و کاهش فعالیت گیرنده های LDL در کبد می شود. دانشمندان نشان داده اند که مصرف آنتی اکسیدان ها می تواند کلسترول خون را کاهش دهد و مزایای ثابت شده میوه و سبزیجات را کاهش دهد، گوجه فرنگی با افزایش سطح آنتی اکسیدان کل سرم، استرس اکسیداتیو را کاهش می دهد.

در این مطالعه از چهار گروه موش نر (هر گروه 10 موش) استفاده شد، گروه کنترل جیره پایه، گروه دوم جیره پایه و 2 درصد کلسترول (چول)، گروه سوم و چهارم به ترتیب جیره پایه، گوجه فرنگی 2 درصد کلسترول و رب گوجه فرنگی (20 درصد جیره) به مدت یک ماه دریافت کردند. سپس TC، LDL، HDL و TG سرم اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد که در گروه چول، تمامی لیپیدها به جز HDL به طور معنی داری (05/0 > P) نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. مصرف مکمل گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی باعث کاهش معنی‌دار غلظت TC، LDL و TG نسبت به گروه چول شد (05/0 > P). رب گوجه‌فرنگی نسبت به گوجه‌فرنگی تأثیر بیشتری در کاهش چربی داشت.

نتیجه گیری
کاهش TC، LDL و TG ممکن است با اثر آنتی اکسیدانی گوجه فرنگی مرتبط باشد. این دوره در انسان نیازمند بررسی های بیشتری بود.

هیپرلیپیدمی یکی از علل مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی است. افزایش کلسترول خون می تواند سلامت عمومی را درمان کند (1، 2).

هیپرکلسترولمی در اکثر جوامع صنعتی مشاهده می شود که دلیل اصلی آن تغذیه نامناسب با مواد غذایی حاوی چربی های اشباع شده و کلسترول بالا می باشد.

تغذیه نامناسب با کلسترول بالا باعث افزایش سطح کلسترول، LDL و تری گلیسیرید می شود. از طرف دیگر، هیپرکلسترولمی باعث کاهش فعالیت گیرنده های LDL در کبد می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.